Mrákov 21
PSČ: 34501
Tel.:
379 788 227
602 142 961

IČ: 00115649

zod@zodmrakov.cz

O SPOLEČNOSTI

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov se rozkládá v jižní části okresu Domažlice, jeho sídlo je vzdáleno necelých 6 km od okresního města Domažlice. Podnik se zaměřuje na zemědělskou a přidruženou výrobu.

V současné době podnik hospodaří na 2 810 ha zemědělské půdy, z toho je zhruba 960 ha luk.

V rostlinné výrobě se zaměřujeme na pěstování řepky, pšenice a ječmene ozimého, ječmene jarního a kukuřice.

Značná část produkce slouží jako krmivová základna pro relativně rozsáhlý chov skotu. Jsme zaměřeni hlavně na výrobu mléka, které produkují 3 stáda holštýnského skotu. Celkem chováme asi 1200 dojných krav, k tomu odpovídající počet telat, jalovic a hovězího žíru.

Zemědělské obchodní družstvo Mrákov vzniklo zápisem do obchodního rejstříku dne 15. května 1975 na základě rozhodnutí slučovací schůze konané dne 13.12. 1974 a po schválení radou ONV Domažlice dne 4.4. 1975 – usnesení č.111 došlo ke sloučení JZD Stráž,            JZD Tlumačov a JZD Mrákov v jeden ekonomický celek s právní formou družstvo.

Společnost je vedená u Krajského soudu v Plzni, oddíl DrXXIV, vložka 1492 , více na portal.justice.cz